Neumann idézet1


az idegrendszer működése
kétféle közléstípuson
alapszik: egyfelől olyanokon,
amelyek nem foglalnak
magukban aritmetikai
formalizmusokat. Másfelől
olyanokon, amelyek igen.
Az előbbi típusba tartoznak
az utasítás-közlések
(logikai közlések).
Az utóbbiba pedig a
számközlések (aritmetikai
közlések). Az előbbieket
szorosabb értelemben
vett nyelvként jellemezhetjük,
míg az utóbbiakat matematikának
tekinthetjük.

Neumann János